Convertizoare de frecvenţă de joasă tensiune MICROMASTER

Convertizoare de frecvenţă MICROMASTER
Formă constructivă compactă

formaConvertizoarele de frecvenţă din familia MICROMASTER reprezintă soluţii flexibile universale pentru aproape orice ramură industrială. Ca parte a Totally Integrated Automation, aceste echipamente compacte se adaptează cu uşurinţă la orice cerinţe noi. Toate unităţile îndeplinesc cerinţele ghidului UE pentru tensiune joasă şi deţin atât marca CE, cât şi certificările UL şi CUL. Toate funcţiile importante de siguranţă şi protecţie la suprasarcina sunt integrate în modelul standard.

Versatil şi uşor de utilizat
Convertizoarele de frecvenţă MICROMASTER combină un bun raport cost-eficienţă cu îndeplinirea celor mai exigente standarde tehnice şi flexibilitatea în funcţionare - de la modelul standard MICROMASTER 420 cu aplicaţie universală, la modelul specializat MICROMASTER 430 pentru pompe şi ventilatoare şi până la versiunea de mare performanţă MICROMASTER 440, cu sistem de control vectorial (cu sau fără traductori de turaţie). Fiecare produs din aceasta gamă este uşor de utilizat: atât la instalare, cât şi la punerea în funcţiune sau la utilizarea în cadrul unui sistem operaţional.
Integrarea simplă şi rapidă
Fiecare convertizor de frecvenţă MICROMASTER permite combinarea flexibilă a intrărilor şi ieşirilor pentru interfaţarea optimizată a unei largi varietăţi de semnale digitale şi analogice. Datorită presetărilor din fabrică, unitatea poate fi activată imediat

Convertizoarele de frecvenţă MICROMASTER

 Echipament (hardware)
- Gama de putere de la 0,12 la 250 kW
- Tensiuni de alimentare 200 la 240V, 380 la 480V şi 500 la 600V
- Forma constructivă compactă şi instalare simplă
- Cu sau fără filtru EMC clasa A încorporat
- Pregătit pentru utilizarea în reţele informatizate
- Capacitate mare de suprasarcină (200% în modul de lucru CT - Cuplu Constant)
- Diferite alte opţiuni: comunicaţie PROFIBUS, modul interfaţă encoder, etc
- Posibil să fie configurat pentru modul cuplu constant (CT) şi cuplu variabil (VT)
- Comutare electronică/ chopper de frânare încorporată (MICROMASTER 440) 

Software
- Moduri diferite de control de la control V/f (tensiune / frecventa) la control vectorial
- Instrucţiuni la punere în funcţiune
- Frânare în c.c. şi combinată, pentru frânarea cotrolată de urgenţă
- Blocuri încorporate, de funcţii libere, pentru operaţii logice şi aritmetice (MICROMASTER 430/440)
- Patru frecvenţe de rezonanţă evitabile
- Repornire automată după o cădere de tensiune sau defect
- Preluarea turaţiei motorului din mers
- Posibilitate de evaluare a temperaturii motorului cu senzor extern
- Posibilitate de control a încă 3 motoare în regim cascadat (MICROMASTER 430)
- Controler PID integrat (MICROMASTER 430/440)
- Controler PID integrat, cu autoreglare (MICROMASTER 440)
- Adaptarea automată la motor
- Detectarea mersului „în gol“ pentru acţionările pompelor (MICROMASTER 430)
- Mod de funcţionare cu maximizare a economiei de energie - optimizator de consum energetic (MICROMASTER 430)

MICROMASTER 420
Convertizorul de frecvenţă universal care face faţă oricărei provocări

Utilizări tipice
Benzi transportoare, transport de materiale, electropompe, electroventilatoare.

Avantaje, pe scurt
- Formă constructivă compactă
- Uşor de instalat
- Intrări şi ieşiri foarte flexibile
- Mod de control FCC (Flux Current Control) al curentului de magnetizare, pentru un control performant, chiar şi în cazul modificărilor bruşte de sarcină
- Diferite metode de punere în funcţiune: fie prin intermediul unui panou operator de parametrizare şi vizualizare date sau prin intermediul unei aplicaţii software gratuite, instalate într-un computer obişnuit.
- Sistem flexibil de opţiuni pentru convertizor
- Timpi de accelerare/decelerare modificabili (de la 0 la 650 s)
- Frânare dinamică compusă pentru frânare rapidă controlată
- Patru frecvenţe de rezonanţă evitabile
- Repornire automată, după apariţia unui defect sau a unei întreruperi în alimentare
- Preluarea turaţiei motorului din mers
- Pregătit pentru utilizarea în reţele informatizate
- Funcţii integrate protecţie / suprasarcina
- Disponibil cu sau fără filtru integrat EMC

MICROMASTER 420 - convertizorul de frecvenţă universal cu o largă varietate de facilităţi, pentru îmbunătăţirea performanţelor sistemelor de acţionare

MICROMASTER 430
Convertizorul de frecvenţă specializat pentru acţionări de electropompe şi electroventilatoare

Utilizări tipice
Adecvat pentru acţionări de electropompe şi electroventilatoare.

Avantaje, pe scurt
- Formă constructivă compactă
- Uşor de instalat
- Intrări şi ieşiri foarte flexibile
- Mod de control FCC (Flux Current Control) al curentului de magnetizare, pentru un control performant, chiar şi în cazul modificărilor bruşte de sarcină
- Multiple modalităţi de comunicaţie
- Sistem flexibil de opţiuni pentru convertizor
- Capacitate de a face faţă la cupluri ridicate de pornire
- Funcţie integrată de control a încă trei acţionări suplimentare (sistem de acţionare electropompe sau electroventilatoare, în regim cascadat)
- Suport bypass pentru comutarea rapida a motorului la funcţionarea directă pe reţeaua de alimentare principală, pentru siguranţa maxima a procesului
- Funcţie de optimizare a consumului energetic (maximizarea economilor de energie)
- Detectarea funcţionării „în gol“ pentru sistemele acţionate
- Frânare dinamică compusă pentru frânare rapidă controlată
- Patru frecvenţe de rezonanţă evitabile
- Creşterea disponibilităţii echipamentului datorită posibilităţii de reporniri automate
- Preluarea turaţiei motorului din mers
- Evaluarea temperaturii motorului prin intermediul intrării PTC/KTY pentru protecţia integrată a motorului
- Pregătit pentru utilizarea în reţele informatizate
- Disponibil cu sau fără filtru integrat EMC (reducând astfel timpul necesar de instalare)

MICROMASTER 430 este eficient din punct de vedere economic, atât în ceea ce priveşte investiţia, cât şi utilizarea.

MICROMASTER 440
Convertizor de frecvenţă puternic şi performant, din toate punctele de vedere

Utilizări specifice
Numeroase aplicaţii în domenii, precum sistemele de manipulare a materialelor, industria textilă, lifturi, maşini de ridicat, inginerie mecanică, şi industriile alimentară, a bauturilor şi a produselor pe bază de tutun.

Avantaje, pe scurt
- Forma constructivă compactă
- Uşor de instalat
- Sistem Vector Control de înaltă performanţă (viteză/ cuplu)
- Intrări şi ieşiri flexibile
- Capacitate de a face faţă la cupluri mari de pornire
- Interfaţa (opţională) pentru tahogeneratoare, ceea ce conferă un control maxim al cuplului motor la cele mai mici viteze (chiar la viteza zero)
- Repornire automată, după apariţia unui defect sau a unei întreruperi în alimentare
- Timpi de netezire ai rampelor de accelerare/ decelerare
- Preluarea turaţiei motorului din mers
- Evaluarea temperaturii motorului pentru protecţia integrată a acestuia
- Pregătit pentru utilizarea în reţele informatizate
- Disponibil cu sau fără filtru integrat EMC

MICROMASTER 440 dispune de tot ceea ce este necesar pentru a reduce cât mai mult posibil gradul de uzură al sistemului acţionat.